Kế thừa 200 năm truyền thống nước mắm Phan Thiết, Nước mắm Hãng CÁ BẠC – chánh gốc Phan Thiết được kéo rút trực tiếp từ những thùng gỗ ủ chượp,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *