Năm học mới đã đến nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang trở thành bài toán nan giải cho giáo dục ở nhiều địa phương.  Riêng tỉnh Nghệ An thiếu đến gần 3.000 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 2.500 giáo viên.  Tại tỉnh Thanh Hóa, so với quy định còn thiếu 2.783 giáo viên mầm non, 1.753 giáo viên tiểu học, dư 948 giáo viên Trung học Cơ sở; khối Trung học phổ thông, thiếu 280 giáo viên và hơn 200 nhân viên hành chính…  Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhiều tỉnh đã xin trung ương bổ sung biên chế.  Tuy nhiên, tỉnh được, tỉnh không. Đến nay, Bộ Nội vụ mới cho phép 14 tỉnh có tăng dân số cơ học và 5 tỉnh Tây Nguyên bổ sung thêm biên chế giáo viên.  Khắc phục tình trạng này, nhiều địa phương muốn hợp đồng với giáo viên nhưng Nghị định 161/2018/NĐ – CP, Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động với những người làm việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên”.  Do đó, muốn hợp đồng giáo viên các tỉnh cũng không được thực hiện. Nên dẫn tới tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp mà đơn cử như ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.  Vì thiếu giáo viên tiếng Anh tiểu học nên nguy cơ 2.000 học sinh khối 3 của huyện này sẽ không được học tiếng Anh trong năm học này. Trước thực trạng trên, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ (ngày 20/9), phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đặt câu hỏi và được Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trả lời.  Theo ông Nguyễn Duy Thăng, muốn bổ sung biên chế thì phải đánh giá hai năm thực hiện kết quả sắp xếp theo Nghị quyết 19 Trung ương khóa 12 của địa phương thực hiện ra sao?  Như việc sáp nhập trường phổ thông nhiều cấp học, thu gọn các điểm trường, rồi vấn đề chuyển sang thực hiện chế độ tự chủ, xã hội hóa, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…  Chủ trương tinh giản biên chế gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.  Các địa phương vừa rồi có báo cáo với Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo đề nghị các địa phương đánh giá tổng thể kết quả triển khai thực hiện. Trước đây, các địa phương cũng đưa ra các con số giờ cần đánh giá lại tình trạng thừa thiếu giáo viên của từng cấp học.  Đến nay, chưa có báo cáo tổng thể. Việc này cần phải xác định rõ theo tiêu chuẩn chức danh, xác định số biên chế từ đó

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment