true

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

40 Replies to “Ôn tập học kì 1 – Vật Lí 10 – Giáo viên : Phạm Quốc Toản”

  1. Môn vật lý quá lạc hậu rồi ! Phản vật chất, chỉ là tính chất của điện thôi tức là điện positron + đã hút điện trái dấu electron — gây ra phá hủy hạt và tạo ánh sáng mặt trời ,
    Nó giống như đám mây mang điện tích dương proton + hút đám mây mang điện tích âm trái dấu electron — gây ra sấm sét và tạo ra phân đạm nitơ trong cơn mưa dông ………..

Leave a Comment