Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn Khẩn số 3547/UBND-VX về Lãnh đạo Thành phố dự Khai giảng năm học 2019 – 2020.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *