VTC Now | Những đề cử cho giải Grammy 2020 vừa được tiết lộ. Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish… đều là những cái tên sáng giá trong số các đề cử Grammy lần 62.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One Reply to “Phái nữ ‘thống trị’ đề cử Grammy 2020”

Leave a Comment