Xin cứu độ Mẹ ĐấtNgộ

Trình bày: Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Trí Siêu
Video: Tịnh Tâm

Lời nói đầu
1. Phần 1 – Xin cứu độ Mẹ Đất
2. Phần 2 – Xin cứu độ Mẹ Đất

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *