Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

30 Replies to “Phần 4 tập 1 Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự (Lồng Tiếng )”

  1. Khi nhà thanh được thành lập việc đương nhiên là người hán phải làm nô lệ cho họ .kết thúc này không có gì là lạ .

  2. Xem phần này chỉ thấy đánh đấm , chết chóc, các tăng nhân luôn hành thiện thì khổ cực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *