Phân biệt đá Canxit và Thạch Anh axit clohidric, do đá canxit có độ cứng it hơn đá thạch anh dễ bị các axit ăn mòn, còn đôi với đá thạch anh trơ với axit:
Tìm hiểu đá thạch anh:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment