Trích Nguồn: Diệu Pháp Âm
chúc quý Phật tử nghe Pháp âm nhiều an lạc.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *