Cơ Trường Đặc Cảnh
Tên tiếng Anh: Airport Security Unit
Ngày quay phim m: 09.2018
Thời gian phát sóng: dự kiến 2019
Số tập: 30
Giám chế: Trần Diệu Toàn

Diễn viên :Trương Chấn Lãng ,Dương Minh, Thái Tư Bối ,Quan Lễ Kiệt ,Thang Lạc Văn ,Huỳnh Tử Hằng ,Vương Tử Hiên ,Đặng Bội Nghi


Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Phim cảnh sát TVB mới: CƠ TRƯỜNG MẬT CẢNH 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *