Nhạc 1 : Em ơi lên phố
Nhạc 2 : Trần Dần
Nhạc 3 : Simple love
Nhạc 4 : Trời giấu mang đi
Nhạc 5 : éo biết 🙂
Méo biết đặc bìa anh em ạ !!!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment