Phim Tài Liệu – Chiến Tranh Việt Nam | Lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

2 Replies to “Phim Tài Liệu – Chiến Tranh Việt Nam | Sự Sụp Đổ Của Sài Gòn”

  1. Người Việt chúng ta có câu : « Một người thầy thuốc ngu dốt thì giết một người. Một ông thầy giáo ngu dốt thì giết một thế hệ. Một người lãnh đạo ngu dốt thì giết không biết bao thế hệ. » Dân Việt đã và đang chịu đựng sự ngu dốt của giới lãnh đạo cộng sản đã hơn 60 năm nay. Việc chính đó là hãy can đảm đứng lên đấu tranh để cho sự ngu dốt này không còn nữa. Chỉ như vậy, thì mới hy vọng có ngày mai tươi đẹp.

  2. Quân Saigon giỏi lắm . Còn tại Mậu Thân VC bất ngờ đánh vào dịp Tết , đánh giống như Nguyễn Huệ dịp Tết Kỷ Dậu. nên quân SaiGòn lúng túng phải la làng. Thật tình thì quân SG quá giỏi . Năm 1975 VC đánh từ xa đánh vào, không còn bất ngờ nửa, nên tướng và quân ba sọc rất anh dủng cùng nhau chạy tuốt. Có điều là lính không chạy giỏi bằng quan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *