Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

8 Replies to “Phim tài liệu – Vệt Nam xa xôi – tập 1”

  1. chúng ta không ghét tất cả dân mỹ, chúng ta trân trọng, biết ơn nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mỹ và trên thế giới. Chính họ đã có tác động cực kỳ lớn trên mặt trận chính trị ngoại giao. Kẻ thù của chúng ta là bè lũ chóp bu tư bản, lũ diều hâu Mỹ. Những kẻ bạo chúa từ muôn đời nay luôn mang ảo vọng thống trị thế giới, reo rắc khổ đau cho nhân loại. Chúng là thứ phát xít đeo mặt nạ văn minh, nhân quyền và còn nguy hiểm hơn cả đức quốc xã… !

Leave a Comment