Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

9 Replies to “Phim Tư Liệu bí mật chiến tranh Việt Nam. Giờ mới Công 06. Hòa Bình 10000 ngày.”

  1. tội ác của nixon vị tổng thống nhục nhã…của nước mỹ …kẻ dối trá!!!! dã man và tội ác…!! việt nam vẳn vậy vẳn chiến đâu "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!!!"

  2. Thế mà tác giả hồi ký Thép đen-Hoàng Chí Bình (người công giáo gốc Hà Nội di cư vào Nam năm 1954) nói rằng Mỹ ném bom Việt Nam thiệt hại không đáng kể. Thằng cha đó bị bắt và ở tù 18 năm kể từ năm 1962 khi hoạt động phá hoại chính quyền Miền Bắc theo sự chỉ đạo của bọn quan thầy Mỹ, Ngụy. Đến giờ sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn chống phá Nhà nước Việt Nam và xuyên tạc lung tung cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược của dân tộc ta khi được ra tù và định cư tại Mỹ. Nói cho cùng phần lớn bọn công giáo trong đó có Hoàng Chí Bình đều là những kẻ phản động, theo chân bọn Thực dân, Đế quốc mong đặt ách thống trị lên đất nước chúng ta.

  3. đit cu thag my ,đanh qua nuok nguoi ta con ra đieu kjen ,bon chư hau 3 que chay ko co quan la dung ,loai nguy phai đuoi băn hiet đeo đe xot thag nao

  4. Bọn chủ nhà trắng đế quốc Mỹ NICHXƠN là một quốc gia mạnh nhất về quân sự giàu nhất về kinh tế và đê hèn dối trá nhất mà cuối cùng cũng phải chịu thua một nước Việt Nam nhỏ bé và nghèo khổ. ..

  5. chưa nước nào ném bom rải thảm ác như Mỹ. Haizz. 12 ngày đêm = 5 quả bom nguyên tử rải hiroshima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *