Tại AV Show 2019 lần thứ 16, với sự góp mặt của các thương hiệu Audio Note Kondo, MBL và Kharma, Huy Lan Anh Audio đang sở hữu phòng nghe “đắt giá” …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *