Mở rộng Free Pascal

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

10 Replies to “PHÓNG TO MÀN HÌNH FREE PASCAL TRONG WINDOWS 7”

  1. Có ai thử soạn thảo và chạy chương trình, kiểm tra lỗi bằng Alt +F9, Ctrl + F9 trên Laptop chưa? Mình làm trên máy bàn thì rất Ok. Nhưng làm trên Laptop thì k đc là sao ta?

Leave a Comment