Những ngày qua, các tàu câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Phú Yên đánh bắt chuyến biển cuối vụ lần lượt về bến, kết thúc mùa đánh bắt 2019 với nhiều…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *