– Kênh cung cấp các vấn đề về win 7, một số vấn đề về các hệ điều hành khác. Điạ chỉ email: nguyentuanphuongph@gmail.com
– Các video được trình bày ngắn gọn dễ hiểu.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment