Phương Pháp Giải Nhanh Hoá 10 (CĐ: Nguyen Tu), với mong muốn giúp các em hiểu rỏ hơn, các dạng bài tập trong chương nguyên tử.
Dạng 1: Xác định nguyên tố dựa vào số hạt
video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em dạng 2: Xác định thành phần nguyên tử, các em Đăng Ký để nhận được bài giảng sớm nhất của thầy nhé!
Chúc các em học tốt.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

7 Replies to “Phương Pháp Giải Nhanh Hoá 10 # Dạng 1: Xác định nguyên tố dựa vào số hạt#”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *