Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

9 Replies to “Phương pháp vẽ mạch điện”

  1. Thầy ơi cho em hỏi sao thầy lại đi từ phải sang trái vậy thầy (C2,C3,C4 qua C6) mà không đi từ trái sang phải (C6 qua C2,C3,C4). Mong thầy trả lời cho em, cảm ơn video của thầy ạ.

Leave a Comment