—–DANH SÁCH BÀI HỌC MIỄN PHÍ—–
CHƯƠNG III – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiết 1 – Lý thuyết:
Tiết 2 – Bài Tập sgk:
———————————————
Bài 2: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiết 1 – Lý thuyết:
Tiết 2 – Bài tập sgk:
Tiết 3 – Luyện tập:
———————————————-
Bài 3: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
Tiết 1 – Lý thuyết:
Tiết 2 – Bài tập SGK:
Tiết 3 – Luyện tập:
———————————————
Bài 4: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 3 – Luyện tập (tiếp): đang cập nhật…..
———————————————-
Bài 5: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Bài tập sgk: đang cập nhật…..
———————————————–
Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TIẾP)
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 3 – Luyện tập (tiếp): đang cập nhật…..
———————————————–
Bài 7: ÔN TẬP CHƯƠNG III
Tiết 1: đang cập nhật…..
Tiết 2: đang cập nhật…..
=============================
CHƯƠNG IV – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Bài 1: HÀM SỐ y = ax^2
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
————————————————
Bài 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax^2
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
———————————————–
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện Tập: đang cập nhật…..
———————————————-
Bài 4: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
———————————————–
Bài 5: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
————————————————
Bài 6: HỆ THỨC VI ÉT VÀ ỨNG DỤNG
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 3 – Luyện tập (tiếp): đang cập nhật…..
———————————————–
Bài 7: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
———————————————-
Bài 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
———————————————
ÔN TẬP CHƯƠNG IV: đang cập nhật…..
ÔN TẬP CUỐI NĂM: đang cập nhật…..
============================
BẤT ĐẲNG THỨC (ÔN TẬP NÂNG CAO)
Tiết 1 – Lý thuyết: đang cập nhật…..
Tiết 2 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 3 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 4 – Luyện tập: đang cập nhật…..
Tiết 5 – Luyện tập: đang cập nhật…..

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

21 Replies to “Phương trình chứa căn_Phương trình chứa giá trị tuyệt đối”

  1. Công thức số 8 e trình bày bằng cách ghi điều kiện ra trước rồi trình bày bài ở dưới rồi so với đ kiện ở trên thì có dc ko a

Leave a Comment