Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

22 Replies to “PP vẽ lại mạch điện”

  1. Phần 4, mạch thứ 2. 2 đầu múc của nguồn phải là A-B chứ nhỉ, chỏn đầu múc là D-B thì mạch nó sẽ khác rồi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *