Trường Học Thất Thủ là sản phẩm thứ 2 trong 4 series của Battle of the Gangz năm 2018.

Contact:
?Gmail: army.ipho04@gmail.com
?Facebook:

#VPT #APHO #PUBG

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

3 Replies to “PUBG Trường Học Thất Thủ – Battle of the Gangz 2018”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *