Trường Tiểu học Ninh Lai năm ở khu vực trung huyện của huyện Sơn Dương trường có số lượng học sinh hơn 900 em chủ yếu là dân tộc Sán Dìu trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trường đã được xây dựng khang trang với 2 dãy nhà 2 tầng và khu nhà hiệu bộ đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho các em học sinh học tập và hoạt động. Trường Tiểu học Ninh Lai có 38 giáo viên trong đó có 18 đoàn viên thanh niên đây là lực lượng trẻ nhiệt tình trong công tác và các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Những năm qua trường có tham gia nhiều cuộc thi cấp huyện và tỉnh của giáo viên và học sinh đã đạt nhiều thành tích cao. Trường đã đạt được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ và toàn bộ thầy và trò đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kết hoạch đề ra trong những năm tới.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *