Đồ án cuối kỳ môn Các công nghệ Lập trình Hiện đại
Công nghệ : RESTful API – AngularJS, Google Chart
Đề tài : Quản lý thời gian
Chức năng : Vẽ biểu đồ thời gian

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “[Quản lý thời gian] Vẽ biểu đồ thời gian”

Leave a Comment