VTC14 | Sáng 25-9, tổ công tác của UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam đã đến vận động người dân cho xe chở vật liệu vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành khắc phục mùi hôi. Hơn hai tháng nay, do người dân dựng lều chặn xe, mọi hoạt động của bãi rác xử lý tới 65% lượng rác của này phải ngừng lại.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment