– Các nội dung kiểm tra: Căn cứ vào QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH.
– Trình tự kiểm tra thang máy điện như sau:
+ Kiểm tra tổng thể buồng máy.
+ Kiểm tra các thiết bị trong buồng máy khi thang chạy không tải.
+ Kiểm tra các thiết bị trong buồng máy khi thang chạy 100% tải trọng thiết kế.
+ Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin khi thang chạy 100% tải trọng thiết kế.
+ Kiểm tra phanh điện khi thang chạy 125% tải trọng thiết kế.
+ Kiểm tra giếng thang.
+ Kiểm tra hố thang.
– Chân thành cảm ơn các anh em đã hỗ trợ thực hiện nội dung này!!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

2 Replies to “Quy trình kiểm định KTAT thang máy điện nhà trong chung cư cao tầng, Thyssenkrupp”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *