Số tiêu chuẩn: 22 TCN 355 – 06
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: Tr. 136 – 146.

Địa chỉ tài liệu: TCDM.1797 Tiêu chuẩn Kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.
Phạm vi áp dụng:

1- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất, được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hoà nước. Thí nghiệm này không áp dụng đối với đất có khả năng thoát nước nhanh như đất loại cát, đất hòn lớn, đất trương nở, đất lẫn nhiều mảnh đá, vỏ sò. Trước khi tiến hành thí nghiệm cần có những thông tin về đất tại vị trí thí nghiệm.

2- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường thường kết hợp cùng công tác khoan xoay lấy mẫu. Thí nghiệm được thực hiện trong hoặc ngoài các lỗ khoan ấn trực tiếp từ mặt đất.

3- Quy trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn ASTM D2573.

4- Tiêu chuẩn này không quy định các nội dung an toàn lao động. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động được quy định trong “Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình” 22 TCN 259-2000, “Quy trình khảo sát đường ô tô” 22 TCN 263-06 và Pháp lệnh về an toàn lao động hiện hành.

5- Kết quả thí nghiệm được trình bày theo hệ đơn vị SI.
Địa chất công trình là ngành học thuộc khoa học trái đất chuyên nghiên cứu thành phần, trạng thái, tính chất vật lý, tính chất cơ học của đất đá nhằm phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng,…

Các hướng khoa học chính hiện nay của địa chất công trình gồm: Thạch luận công trình (thổ chất học), Địa chất động lực công trình, Địa chất công trình khu vực, Địa chất công trình chuyên môn.

Do quá trình chuyên môn hoá và phân dị, đang hình thành các hướng mới: Địa chất công trình cải tạo đất đá, Thí nghiệm địa chấn công trình (Seismic Test), Phương pháp Vi địa chấn (Microtremor),…

Địa chất công trình nghiên cứu một phạm vi rộng lớn các vấn đề địa chất và giải quyết những phát sinh khi thiết kế, xây dựng các loại công trình (thủy điện, cảng, sân bay, cầu đường, nhà dân dụng và công nghiệp, công trình ngầm,…), khi cải tạo lãnh thổ (tháo khô, chống trượt,…) cũng như khai thác các mỏ khoáng sản.

———————
© Bản quyền thuộc về GEO TECHNOLOGY
© Copyright by GEO TECHNOLOGY ☛ Do not Reup
#geotechnical #geotechnology #geology

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment