► Nhấp vào đăng ký kênh để theo dõi sảm phẩm mới.
► Lyric: Rap Về Thúy Kiều – Kunzing
Là con gái của một gia đình lương thiện
thúy kiều sống chung cha mẹ cùng với hai đứa em hiền
trong ngày hội Đạp Thanh, gần nấm mồ Đạm Tiên
nàng nhận một lời cảnh báo về số phận đầy oan nghiệt
Thúy Kiều gặp Kim Trọng, Mối tình đầu chớm nở
Kim Trọng đem lòng nhớ thương nhưng ngại ngùng không dám mở
Nhân lúc đã nhặt được cánh hoa rơi của Kiều
Kim Trọng bài tỏ tình cảm và đính hôn với Thúy Kiều
gia đình bị vu oan,cha và em bị bắt
Kiều bán mình chuộc cha mối tình với Trọng đành chi cắt
Lần lượt Mã Giám Sinh,Sở Khanh và Tú bà
Làm Kiều bị ô nhục làm nàng mất đi tất cả
Rồi nàng được Thúc Sinh cứu thoát ra khỏi lầu xanh
Tưởng mình được thoát nạn và sống cuộc sống an lành
Nhưng ngờ đâu lại gặp bà Hoạn Thư là vợ cả
Đã tìm đủ mọi cách đày đọa Nàng và hành hạ
Kiều trốn ra khỏi đó và nương nhờ nơi cửa Phật
Nhưng đã bị Bạc Bà lừa bán vào lầu xanh
Vào lầu xanh lần thứ hai Kiều đã gặp được Tử Hải
Chuộc Kiều ra và kết duyên vợ chồng kể từ đấy
Nhưng cuộc sống đã hành hạ Kiều không thương tiếc
Mắc lừa Hồ Tôn Hiến và Từ Hải đã bị giết
Kiều bị ép phải hầu rượu và đánh đàn
Rồi lại bị ép gã ,cho một viên thổ quan
Chịu quá nhiều ô nhục , nàng đã dìm mình xuống sông
Nhưng được Giác Duyên cứu lần thứ hai vào cửa Phật
Kim Trọng quay trở lại, cùng Thúy Vân se tơ hồng
Nhưng chàng vẫn mãi tìm người chàng luôn trông mong
Cũng nhờ sư Giác Duyên đã giúp nàng gặp gia đình
Đã gặp mẹ đã gặp em và cả cha mình
Trước áp lực gia đình ép Kiều với Trọng phải cưới nhau
nhưng cả hai đã cùng hứa sẽ làm bạn với nhau
— THÔNG TIN KUNZING —
►Facebook:
►Email: kimhoangtien@gmail.com

#kunzing, #rapthuykieu, #truyenkieu, #lmht, #kunzingrap, lien minh huyen thoai, lien quan mobile, liên minh huyền thoại, liên quân mobile

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

28 Replies to “Rap Về Thúy Kiều | Ngữ Văn – TAN, Kunzing”

 1. Mỗi lượt bấm đăng ký kênh là động lực cho Kunzing làm nhiều video mới 😀
  Anh em nào muốn rap bài nào cmt đi 😀
  Rap Về Thúy Kiều | Ngữ Văn – TAN, Kunzing

 2. hậu tra .

  2355. Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra,

  Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư .

  Thoạt trông nàng đã chào thưa:

  Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây ?

  Đàn bà dễ có mấy tay,

  2360. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan?

  Dễ dàng là thói hồng nhan,

  Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều !

  Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,

  Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca .

  2365. Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,

  Ghen tuông thì cũng người ta thường tình,

  Nghĩ cho khi gác viết kinh,

  Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo .

  Lòng riêng riêng những kính yêu;

  2370. Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai .

  Trót lòng gây việc chông gai,

  Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?

  Khen cho: Thật đã nên rằng,

  Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời,

  2375. Tha ra thì cũng may đời,

  Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.

  Đã lòng tri quá thì nên,

  Truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay .

  Tạ lòng lạy trước sân may,

  2380. Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào,

  Nàng rằng: Lồng lộng trời cao,

  Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?

  Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà,

  Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh.

  2385. Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,

  Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?

  Lệnh quân truyền xuống nội đao,

  Thề sao thì lại cứ sao gia hình,

  Máu rơi thịt nát tan tành,

  2390. Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời .

  Cho hay muôn sự tại trời,

  Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta !

  Mấy người bạc ác tinh ma,

  Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.

  2395. Ba quân đông mặt pháp trường,

  Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi .

  Việc nàng báo phục vừa rồi,

  Giác Duyên vội vã gởi lời từ qui .

  Nàng rằng: Thiên tải nhất thì,

  2400. Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn.

  Rồi đây bèo hợp mây tan,

  Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu !

  Sư rằng: Cũng chẳng bao lâu,

  Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.

  2405. Nhớ ngày hành cước phương xa,

  Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri .

  Bảo cho hội ngộ chi kỳ,

  Năm nay là một nữa thì năm năm .

  Mới hay tiền định chẳng lầm,

  2410. Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau .

  Còn nhiều ân ái với nhau,

  Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?

  Nàng rằng: Tiền định tiên tri,

  Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai .

  2415. Họa bao giờ có gặp người,

  Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân .

  Giác Duyên vâng dặn ân cần,

  Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài .

  Nàng từ ân oán rạch ròi,

  2420. Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.

  Tạ ân lạy trước Từ công:

  Chút thân bồ liễu nào mong có rày !

  Trộm nhờ sấm sét ra tay,

  Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi !

  2425. Chạm xương chép dạ xiết chi,

  Dễ đem gan óc đền nghì trời mây !

  Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay,

  Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?

  Anh hùng tiếng đã gọi rằng,

  2430. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha !

  Huống chi việc cũng việc nhà,

  Lọ là thâm tạ mới là tri ân .

  Xót nàng còn chút song thân,

  Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa .

  2435. Sao cho muôn dặm một nhà,

  Cho người thấy mặt là ta cam lòng.

  Vội truyền sửa tiệc quân trung,

  Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan.

  Thừa cơ trúc chẻ ngói tan,

  2440. Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài .

  Triều đình riêng một góc trời,

  Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà.

  Đòi phen gió quét mưa sa,

  Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam .

  2445. Phong trần mài một lưỡi gươm,

  Những loài giá áo túi cơm sá gì !

  Nghênh ngang một cõi biên thùy,

  Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương !

  Trước cờ ai dám tranh cường,

  2450. Năm năm hùng cứ một phương hải tần.

  Có quan tổng đốc trọng thần,

  Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài.

  Đẩy xe vâng chỉ đặc sai,

  Tiện nghi bát tiểu việc ngoài đổng nhung.

  2455. Biết Từ là đấng anh hùng,

  Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.

  Đóng quân làm chước chiêu an,

  Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.

  Lại riêng một lễ với nàng,

  2460. Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân.

  Tin vào gởi trước trung quân,

  Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ.

  Một tay gây dựng cơ đồ,

  Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành!

  2465. Bó thân về với triều đình,

  Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?

  áo xiêm ràng buộc lấy nhau,

  Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?

  Sao bằng riêng một biên thùy,

  2470. Sức này đã dễ làm gì được nhau?

  Chọc trời khuấy nước mặc dầu,

  Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?

  Nàng thời thật dạ tin người,

  Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu.

  2475. Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,

  Đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân.

  Bằng nay chịu tiếng vương thần,

  Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!

  Công tư vẹn cả hai bề,

  2480. Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.

  Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,

  Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha.

  Trên vì nước dưới vì nhà,

  Một là đắc hiếu hai là đắc

 3. 2k5 mới học bài ngày xong kêu học thuộc lòng và phân tích nguyên cả bài…..mệt mỏi quá mờ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *