Nếu bạn đang mệt mỏi vì công việc, học tập hay trong cuộc sống. Bạn cần nghe âm thanh thiên nhiên để giúp bạn thư giãn ( relax), giảm căng thẳng, hay…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *