Thiết Xa Chiến Thần hay Unite 2 Blast là dòng đồ chơi action, nổi bật với tính năng tương tác, 2 xe hợp thể thành 1 nhân vật. Hôm nay đổi gió, AKT cùng…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *