Thx các bạn đã xem ^_^

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

21 Replies to “RLCraft – Tập 5: Diệt Hang Mối Chúa”

  1. K phải game lỗi bị nhìn xuyên tườg đâu
    Nó bị hiệu ứg glowing do con thần ánh ság gây ra đó

  2. Mấy con quái mà a đào khóag sản hay đá ra ý thì anh dùg cúp đánh nó thì nó sẽ dễ chết hơn đấy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *