Tham khảo ý tưởng tử clip Man, nhóm bạn Arena Multimedia đã thưc hiện phim ngắn Rừng và Biển. Câu chuyện có một kết thúc khác có hậu, nhắc nhở con người ý thức bảo vệ môi trường.
……………………………………………………

Trung tâm phát triển Thế giới thêm xanh là tổ chức phi Chính phủ hoạt động xã hội vì cộng đồng với mục đích chung tay góp sức xây dựng một cộng đồng bền vững, một thế giới tươi đẹp.

Trong tâm trong thời gian tới của Trung tâm là phát triển dự án “HÀNH ĐỘNG XANH CHO THẾ GIỚI THÊM XANH” – người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, thế giới cùng trồng cây để đem lại màu xanh cho Trái Đất, góp phần bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu tác hại môi trường, mang lại bầu không khí trong lành cho cuộc sống loài người.
…………………………………………………………………………………..

Thank for Watching !, giáo dục bảo vệ môi trường.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

8 Replies to “Rừng và Biển – phim ngắn nhắc nhở con người ý thức bảo vệ môi trường”

Leave a Comment