source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “Rước đèn tháng tám, thể hiện Xuân Mai. Remix bass cực mạnh. Hoạt cảnh rước đèn tháng tám”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *