Hôm nay mình chia sẻ video hướng dẫn các bạn cách để cướp 1 lần nhiều hơn 2 rương. Chỉ cần ngựa có bao nhiêu ô là chở được bấy nhiêu rương, chỉ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *