Crystal Bay hiện là chủ đầu tư của Sailing Bay Ninh Chữ, Crytal Bay có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. → Chi tiết dự án: …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *