Sáng cuốc SUMITOMO S – 160. Máy xúc. Di dời đất cùng 4 xe kéo bánh xích. Giảm thời gian, chi phí nhân công thấp rất tiện lợi 953 – Thủy Miền Tây.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *