Hàng loạt mô hình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc được cô và trò Trường Tiểu học An Khánh B, Hoài Đức, Hà Nội xây dựng lên từ vỏ sữa…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment