Đến ngày gia cầm , thủy cầm nở hết rồi giao gà cho khách , trồng hoa tạo khu vườn xinh để thư giãn sau một ngày làm việc .

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *