Do Nhạc Sỹ Quốc Trí U80 hòa âm, thu âm live và đánh guitar.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

One Reply to “Sao Em Nỡ Vô Tình – Quốc Trí – Nhạc Hòa Tấu Trữ Tình – guitar U80”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *