#sashimi #cámú
Học người nhật ăn sashimi , ăn cá sống , cá mú
quê em gọi là cá Song !

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

3 Replies to “Sashimi CÁ MÚ Okinawa | Phiên Bản VIỆT NAM”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *