Một trong các lệnh cơ bản trong SolidWorks.
Extrude Cut là lệnh dùng để cắt vật thể dạng khối theo phương vuông góc với tiết diện vẽ
Extrude Surface là lệnh tạo chi tiết dạng mặt theo phương pháp đùn vuông góc với tiết diện vẽ

Hy vọng các bạn thích và Like cho mình.
Cám ơn

Subscribe my channel (please!):

Visit my website (thanks!):
Solidworks tutorial:
Creo Parametric tutorial:
My 3D CAD:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “SolidWorks: Extrude Cut and Surface”

Leave a Comment