HỘI SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAD/CAM CAE-CNC 4CHAUI nơi chia sẻ kiến thức , tài liệu, phần mềm học cơ khí
Lê Văn Chung: 0962619002
facebook :
skyper : Chung Lê

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

6 Replies to “SolidWorks Tutorial part 4 : Etrud surface”

  1. từ 0:46->0:50 bạn dùng phím tắt cho cái xoay hình nhanh như vậy là cho cái view nào thế , mình tìm chỉ thấy chỉ có đứng , bằng cạnh , trục đo .. Mong được bạn phản hồi

Leave a Comment