Thông thường khi sử dụng hàm IF các bài toán thường nhiều điều kiện. Trong trường hợp như vậy bạn sẽ phải sử dụng các hàm IF lồng nhau (tức là trong hàm IF tham số sẽ chứa hàm IF khác. Giả sử bạn có n điều kiện thì khi sử dụng hàm IF bạn sẽ cần có n-1 hàm IF lồng nhau. Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm IF lồng nhau thông qua một ví dụ đơn giản.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

10 Replies to “Sử dụng hàm IF lồng nhau trong Microsoft Excel 2010”

  1. CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI: BÀI TÍNH SAU,CÓ ĐIỂM THI CẢ 3 MÔN A,B,C. CÂU HỎI LẬP CÔNG THỨC CHO H, NẾU A>=9,MỘT TRONG 2 MÔN B,C>8,THÌ ĐÁNH x

Leave a Comment