Khá là ngon…tùy và độ hên của bạn nữa :3

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

14 Replies to “Sự kiện mở thiên thư !!!”

Leave a Comment