Sức mạnh của sự lựa chọn đúng tạo ra cơ hội khởi nghiệp:
1/. Sản phẩm kinh doanh cần đạt các chuẩn mực:
+ Phổ thông: sản phẩm phải phổ thông đến mức người ko có tiền cũng cần và người có rất nhiều tiền cũng cần.
+ Quy mô: sản phẩm để bạn lựa chọn ít nhất phải có quy mô toàn quốc hoặc toàn cầu thì mới đáp ứng sự lựa chọn đúng đắn.
+ Tần suất tái sử dụng liên tục một cách tự động sẽ quyết định quy mô và tầm chiến lược phát triển.
+ Ứng dụng công nghệ trong giao dịch thanh toán, đó chính là công cụ trung gian tốt nhất tạo ra quy trình tự động hóa hay tự động nhân bản.
2/. Cơ chế chính sách hướng về cộng đồng. Cộng đồng khách hàng nhận được lợi ích sẽ trở thành khách hàng trung thành, bạn vừa là chủ vừa là khách là giải pháp tối ưu nhất mà ” phân quyền” mang lại.
3/. Giáo dục định hướng và giáo dục nền tảng là yếu tố quyết định mang tầm quy mô của sự lựa chọn. Không thể phát triển doanh nghiệp tốt nếu không có một hệ thống giáo dục đủ tốt với quy mô lớn!
4/. Tuân thủ luật pháp và định hướng chính sách quốc gia tạo dựng nền tảng gốc rễ cho sự phát triển.
5/. Văn hóa chia sẻ là yếu tố nhân bản. Tình yêu thương là chất xúc tác tạo nên cuộc sống tươi đẹp và trường năng lượng tốt nhất để hoàn thành mục tiêu xác định!
Gold academy!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment