hoasứ #sứthái #vlog Đây là cây sứ Ba mình chăm, chỉ mới mấy tháng thôi nhưng ra hoa rất tươi và đẹp! Các bạn có nhu cầu muốn mua về chăm có thể…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *