Bộ loa FC330-2.1 là 1tr5 nhưng nghe không hay đc bằng bộ TMN-3/4.1 (M900)có giá 1tr

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

2 Replies to “Sự thật của loa tép của loa vi tính FC330 MICROLAB là không có”

Leave a Comment