Thợ điện nước Hải Phòng 0965.893.666
Dò tìm đường ống nước bị rò tại Quán Toan Hải Phòng
– Nguyên nhân: Do đường ống cấp nước trong nhà thi công bằng ống nước gắn keo pvc, sau một thời gian sửa dụng đường ống nước xuống cấp, tác mối nối giữa 2 điểm với nhau ra tạo nên nước rò.
– Dò nước bị rò âm trong tường bằng máy siêu âm hiện đại.
– Kiểm tra được chính xác điểm nào nước bị rò âm trong tường
– Đăng ký kênh tại
#dòđườngnướcròrỉbằngmáysiêuâm
#Siêuâmnướcròâmtrongtường
#Máysiêuâmnướcrò

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *