Tạm biệt ngôi trường mến yêu! Thầy Ngô Thanh Hải hiệu trưởng trường THPT NGÔ QUYỀN đã gắn bó 9 năm từ 4/2011 – 8/2019. Thầy đã thành công trong sự.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *